Træer i Kongsholmparken

Albertslund kommune er ved at undersøge, hvor mange træer der kan plantes i parker og langs veje på de arealer, som kommunen råder over.

Lige nu er meldingen 55.000- 71.500 træer på 56 hektar fordelt i byen.

Det kan man læse mere om i kommunalbestyrelsens dagsorden om placering af 500.000 træer fra 21. juni 2022. Du finder materialet fra mødet på kommunens hjemmesiden under Politik.

Kommunen startede i Kongsholmparken med at plante træer. Træerne blev plantet i samarbejde med Albertslund Verdensmål Center og børn og voksne fra byen. Træerne blev plantet i november og december 2021 og i marts 2022.

De træer, der er plantet er store træer, de såkaldte hejstere på 3-4 meters højde. Der er plantet Fuglekirsebær, Skovæble, Vintereg, Avnbøg, Navr og Spidsløn. Der er plantet 376 træer fem forskellige steder i Kongsholmparken.

Se hvem der har været med til at plante træerne:

3. klasse fra Albertslund Lilleskole

 

Albertslund Ungecenter

 

Skovgruppens tropsspejdere

 

4. z fra Herstedvester Skole

 

4. x fra Herstedvester Skole

 

4. v fra Herstedvester Skole

 

2. a fra Herstedvester Skole

 

Beboere i 4 Syd

 

Elever fra Greve gymnasium

 

Der blev lagt forårsløg i området kendt som 4 Syd Lunden

 

Scroll to Top