Træer i Kongsholmparken

Albertslund kommune er ved at undersøge, hvor mange træer der kan plantes i parker og langs veje på de arealer, som kommunen råder over.

Lige nu er meldingen 55.000- 71.500 træer på 56 hektar fordelt i byen.

Det kan man læse mere om i kommunalbestyrelsens dagsorden om placering af 500.000 træer fra 21. juni 2022. Du finder materialet fra mødet på kommunens hjemmesiden under Politik.

Kommunen startede i Kongsholmparken med at plante træer. Træerne blev plantet i samarbejde med Albertslund Verdensmål Center og børn og voksne fra byen. Træerne blev plantet i november og december 2021 og i marts 2022.

De træer, der er plantet, er store træer - de såkaldte hejstere på 3-4 meters højde. Der er plantet Fuglekirsebær, Skovæble, Vintereg, Avnbøg, Navr og Spidsløn. Der er plantet 376 træer fem forskellige steder i Kongsholmparken. Træerne ser ud til at trives, men der går ca. tre år før de store træer har etableret sig med et godt rodnet. Det er ærgerligt men helt naturligt, at en del af træerne dør. Det er særligt dem, der er udsat for vind, som er sårbare. Træer, som ser døde ud, kan godt vågne op til foråret, så vi ser tiden an. At træerne står skråt er ikke et problem for træet, det er blot vinden, som har skubbet til træet.

Se hvem der har været med til at plante træerne:

3. klasse fra Albertslund Lilleskole

 

Albertslund Ungecenter

 

Skovgruppens tropsspejdere

 

4. z fra Herstedvester Skole

 

4. x fra Herstedvester Skole

 

4. v fra Herstedvester Skole

 

2. a fra Herstedvester Skole

 

Beboere i 4 Syd

 

Elever fra Greve gymnasium

 

Der blev lagt forårsløg i området kendt som 4 Syd Lunden

 

Scroll to Top