Store Vejleådal

Store Vejleå løber i en ådal, som skærer sig gennem Albertslund og ådalen er storslået natur, når man kigger efter en ekstra gang.

I Albertslund er ådalen mest tydelig oppe omkring Snubbekorsvej og Vikingebroen og selve åen er mest tydelig ved Roskilde kro og Hyldagerparken.

Åen løber også gennem vores tre nabokommuner Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj. Kommunerne har gennem 30 år samarbejdet om at få vandet fra vandløbet, naturen og beboelsen i området til at spille sammen, så der bliver plads til det hele og også plads til at åen får lov at løbe over sine bredder mange steder, når det regner voldsomt.

Foto af Vallensbæk og Tranegilde moser syd for Vallensbæk sø

Nu har nogle af Danmarks store naturfonde fået øjnene op for Store Vejleådal. Og Albertslund Verdensmål Center arbejder sammen med Naturgruppen og de fire kommuner om at få naturen til at spille en større rolle i hele ådalen. Men naturgenopretning koster mange penge, og kommunekasserne og slunkne. Så håbet er, at få fonde til at byde ind med millionerne.

Politikere og embedsfolk fra de fire kommuner og to naturfonde drøfter nu potentialerne i Store Vejleådal. Naturstyrelsen i Vestskoven er også med i projektet sammen med Strandparken ved Køge Bugt. Planen er at gøres en indsats for naturen i hele området.

Der er ingen tvivl fra fondenes side: Store Vejleådal har potentiale til at blive et stort fondsstøttet projekt, hvor en perle-række af naturprojekter langs åen kan komme til at skabe en mere naturlig og dynamisk natur med flere sjældne arter af planter og dyr. Men der er lang vej fra positive møder mellem politikere, fonde og fagfolk, til konkrete naturforbedrende projekter er aftalt og besluttet finansieret. Så der skal arbejdes på sagen.

Tag ud og oplev Store Vejleådal på egen hånd fra Vikingebroen i nord til Strandparken i syd. Der er cykelsti hele vejen på de 12 km. Og det er en stor oplevelse på alle tider af året.


Scroll to Top