500.000 træer

Hvorfor skal vi have 500.000 flere træer i lille Albertslund?

Det skal vi fordi vi skal tage medansvar for klimakrisen og finde plads til træer, hvor vi selv bor. Vi skal nemlig også tage ansvaret på os og ikke blot arbejde for at få U-lande til at plante træer. På den måde er vi her i byen medansvarlige for at lagre CO2 i træernes stammer og rodnet.

500.000 træer er faktisk kun 10% af det antal FN anbefaler man planter i forhold til indbyggertallet i Albertslund - som jo i øvrigt er stigende pga. nye boliger.

Plads til træer skal findes alle steder i byen: privat på boligforeningers fællesarealer, i folks haver, på virksomhedernes græsplæner, i parkerne og i Vestskoven.

Kommunen har budt ind med 56 hektar til flere træer på de kommunale arealer, det er en god start. Og når byen vokser, skal de grønne områder følge trop og være fyldt med træer og natur. Den bebyggede del af byen skal altså også rumme mere natur og flere træer end vi har været vant til.

Jens Arne planter frugttræer i Biotopia ved Verdensmål Centerets 25 års jubilæum i oktober 2021

 

Fordele ved træer

Der er mange fordele ved træer: De skygger og køler, de fordamper vandet og modvirker oversvømmelser, de skaber rent grundvand, de samler CO2, skaber biodiversitet, de kan høstes, de er smukke, og de er helende for krop og sjæl. Planlægningen for flere træer skal naturligvis være gennemtænkt, men argumenter mod træer som skygge på terrassen, at deres rødder går i kloakken, at de skaber rod når de taber bladene - dem skal vi argumentere imod.

Der er forskellige metoder til at få flere træer. Lige fra den naturlige tilgroning, hvor træerne får lov til at komme af sig selv, til den strukturerede plantning. Fælles for alle nye områder med træer skal være, at områderne skaber mest mulig natur og biodiversitet samt giver oplevelser for os mennesker.

 

Lena og Anette planter træer i DN's Generationslund

 

Kan det overhoved lade sig gøre?

Det er en stor udfordring at finde plads til 500.000 nye træer i Albertslund, men det er ikke umuligt.

Vores udgangspunkt er, at et træ skal have et areal på 1,5 m2 x 1,5 m2 = 2,25 m2. Det betyder, at 500.000 træer (tæt plantet) fylder 1,125 km2. Albertslund er 23 km2. Rundt regnet betyder det, at vi skal bruge 5 % af kommunens areal til træer. Men da rigtig mange af træerne skal plantes med større afstand for at skabe mere biodiversitet og bedre rekreative forhold, skal der reelt bruges mere plads.  I nærheden af 2 km2; dvs. 8-9 % af kommunens areal.

Da al areal i kommunen er mere eller mindre disponeret, er det selvsagt en enorm og meget ambitiøs opgave byen har stillet sig. Men af hensyn til klimaet og biodiversiteten skal den opgave løses. Samtidig vil det ændre på Albertslunds image som ”betonby”.

Når der etableres nye træ, er der en række forhold, der skal tages hensyn til:

- Hvilke træer binder bedst CO2 på den korte og på den lange bane?

- Hvilke træer skaber mest biodiversitet på den korte og på den lange bane?

- Hvordan er jorden?

- Hvordan er lysforholdene?

- Hvordan er vandforholdene?

- Hvordan er vindforholdene?

- Hvordan er dyrelivet?

- Hvilke plantesamfund lægger stedet op til?

- Kan nye træer berige området, eller vil de hæmme den omkringliggende natur?

På det konkrete areal skal vi tage konkret stilling til, hvilke træer der etableres og om de skal plantes eller skal have lov til at komme af sig selv ved naturlig tilgroning.

Vi er allerede i fuld gang

Albertslund Ungecenter planter træer i Kongsholmparken sammen med Lilleskolen

 

Børnehuset Sydstjernen planter træer i Generationslunden

 

Spejderne fra Skovgruppens trop planter træer i Kongsholmparken

 

4. V fra Herstedlund Skole planter træer i Kongsholmparken

 

4. Z fra Herstedlund Skole planter træer i Kongsholmparken

 

4. X fra Herstedlund Skole planter træer i Kongsholmparken

 

'

2. A fra Herstedlund Skole planter træer i Kongsholmparken

 

Minier fra Skovgruppens planter et træ i Biotopia

 

Flere generationer planter træer i DN's Generationslund

 

1. T fra Det Frie Gymnasium planter træer i Generationslunden

 

1. X fra Det Frie Gymnasium planter træer i Generationslunden

 

1. W fra Det Frie Gymnasium planter træer i Generationslunden

 

3. klasse fra Lilleskolen planter træer i Kongsholmparken

 

Albertslund Ungecenter planter træer i Kongsholmparken

 

Greve gymnasium planter træer i Kongsholmparken

Scroll to Top