Flere træer i byen

I Albertslund har vi masser af træer og grønne områder - heldigvis. Men hvis vi skal bremse klimakrisen, skal vi blive ved med at plante flere træer. Kommunen arbejder derfor sammen med Albertslund Verdensmål Center for at finde plads til flere træer i byen. De mange nye træer skal både binde CO2, skabe mere natur og forskønne byen.

Der bliver plantet en del træer, der er 1,5 – 2 meter høje, det er dem, der kaldes hejstere, men de fleste træer og buske vil være såkaldte skovplanter, der blot er 40-80 cm høje. De små træer er ikke så sårbare over for tørke og frost, som de større træer. Der er altså større chance for succes, når man flytter rundt med et lille træ.

Træer plantes bedst, når nattefrosten har sat ind, bladene er smidt og træerne er gået i dvale. Derfor planter man træer fra november til april.

Lige nu er der rigtig mange små og lidt større områder i spil til plantning. Kommunalbestyrelsen har godkendt arealerne til plantning, og de boligområder der ligger tæt på arealerne og som får udsigt til flere træer, er orienteret, så alle ved, hvad der skal ske. Træer skal stå og vokse på samme sted i mange år, og derfor er det vigtigt, at vi får plantet de rigtige træer og buske på de rigtige steder –  jordbundsforholdene skal passe til træerne, der skal være lys nok og træerne skal ikke komme til at være i vejen når de bliver store.

I første omgang blev der plantet træer i Kongsholmparken. I november 2023 blev der så plantet over 15.000 træer (9.622 træer og 5.426 buske) rundt omkring i byen. Tørken har givet planterne en hård start, men små træer er sejlivede, så vi må vente til foråret 2024 for at se, hvordan det står til med plantningerne.

Her kan du se, hvor vi har plantet rundt omkring i hele byen:

 • i Kongsholmparken
 • på golfbanen
 • ved demensplejehjemmet i Humlehusene
 • ved Brillesøen
 • i Birkelundparken ved Biotopia
 • ved Herstedvester skole
 • langs Damgårdsvej
 • omkring søen ved stadion
 • bag kolonihaverne Tikanten
 • ved Albertslundvej/Roskildevej
 • i Damgårdshave
 • ved regnbassin langs Roskildevej 12
 • ved Rovej/Herstedhøje
 • Ved Store Vejelå/Roskildevej
 • ved Baunegården
 • på Egelundskolen

Se fotos fra plantningerne her:

Baunegården plantede træer og buske i maj, så det er vigtigt at vande gennem hele sommeren, når der er tørke

 

På Egelundskolen blev der plantet frugttræer på det sted, hvor en tornado væltede et stort gammelt træ

 

20 frugttræer (æble, pære, kirsebær og blomme) er plantet ved Stadionsøen af unge fra Høje Taastrup

 

Frugttræerne er smurt med fårefedt for at undgå bidskader fra hare og rådyr

 

Syd for søen ved stadion er der plantet 6 områder med træerne: stilkeg, avnbøg, fuglekirsebær, småbladet lind og buskene: skovæble, benved, kvalkved, tørst. Der er plantet dunet gedeblad ved alle planterne for at holde rådyr og harer på afstand.

 

Niels-Henning og Jens har kørt med plantemaskinen på jordvolden bag Tikanten. Her er plantet dunbirk og rødel i det lavtliggende våde område. På bakken er plantet fuglekirsebær, bøg, stilkeg samt buskene æblerose og benved. Alle træer og buske er plantet sammen med en dunet gedeblad for at undgå at rådyr og harer spiser planterne. De kan nemlig ikke lide duft og smag af dunet gedeblad.

 

Ved Humlehusenes demensplejehjem er der plantet buske af syren, sargentæble, blodribs, kirsebærkornel, rød kornel, hyld, fjeldribs, solbær samt lindetræer.

Ikke alle arter af buske er hjemmehørende men sargentæble, blodribs og kirsebærkornel har mad og gemmesteder til fugle og syren er omsværmet af insekter pga. masser af nektar i blomsterne.

Buskene er plantet i 14 forskellige øer med hver sin art. Det vil give en god sanseoplevelse og være en oplevelse at følge årets gang fra græsstierne i området.

 

Ved Store Vejleå er der plantet rødel, dunbirk og hæg. Du finder området i Egelundsparken mellem cykelstien til Roskildevej og Roskilde kro

 

Ved busstoppestedet på Damgårdsvej ved Birkelundgård har vi plantet skovbryn af buskene benved, dunet gedeblad og æblerose samt to rækker med sargentæble tættest på vejen.

Vi har plantet buske langs Roskildevej ved Europcar. Det er arterne benved, kvalkved, dunet gedeblad, hyld, hassel, hvidtjørn, hunde- og æblerose.

På den anden side af Europcar ved Damgårdsvej har vi plantet samme slags buske. Der er også plantet større træer af fuglekirsebær med hjælp fra unge fra Gadehavegård

 

På Albertslundvej er der plantet seks rønnetræer, to spidsløn og 10 syrener. Papskiven skal beskytte træet mod opvækst af græs som stjæler vand og næring fra træerne

 

Mellem de store lindetræer ved regnvandsbassin ved Roskildevej 8-10 har vi plantet et skovbryn. Her er buskene tørst, kvalkved, hvidtjørn, hunde- og æblerose

 

Vi har plantet Miyawaki-skov i Biotopia og hos Damgårdshave, ved Herstedhøje og ved Store Vejleå. En Miyawaki-skov er et område hvor man planter tre skovplanter på en kvadratmeter, det er meget tæt. Undersøgelser viser, at disse miniskove gror 10 gange så hurtigt og har meget større biodiversitet end konventionelt plantede skove.

I Biotopia består Miyawaki-skoven af træerne: stilkeg, vortebirk, avnbøg, rødel, skovæble, fuglekirsebær samt buskene: hvidtjørn, hyld, tørt, vrietorn, benved, kvalkved og dunet gedeblad. Vi har også indplantet lidt rødel, dunbirk og solbær

I Damgårdshave består Miyawaki-skoven af træerne: rødel, navr, stilkeg og buskene: hassel, dunet gedeblad, kvalkved, solbær, ribs, vrietorn, tørst og hyld

 

Med udsigt til Herstedhøje har vi plantet Miyawaki-skov ved cykelstien på Rovej med træerne: stilkeg, navr, fuglekirsebær og buskene: hvidtjørn, kvalkved og benved

 

Ved Herstedvester skole har vi plantet 15 vildæbletræer tæt på skolen og ved bænken tæt på Birkelundgård er der plantet buskene rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad samt træer af skovæble og hæg

 

Her en Jens fra Naturplant i gang på golfbanen med at håndplante 950 skovplanter. En gruppe frivillige hjalp med at plante de større træer.

Der er plantet træarterne: spidsløn, stilkeg, navr, rødel avnbøg, småbladet lind, hæg og buskene: kvalkved, tørst, dunet gedeblad, rød kornel, hassel, fjeldribs, tørst, solbær, hyld, vrietorn.

 

Ved Brillesøen er der plantet i tre forskellige områder. To områder ved husene i de klippede græs og et område på den anden side af stien i området med det høje græs. I hver af de tre områder er sat en stilkeg, som er lidt større end buskene som er hvidtjørn, rød kornel og dunet gedeblad. Der er også plantet nogle rækker med Majtræ også kaldet hæg.

Her ses plante-øerne tættest på søen, på billedet kan man tydeligt se traktorsporene, men de forsvinder hurtigt. På den anden siden af stien er der udover stilkegen også plantet små hæg.

 

Ved Teglmosevej og den tidligere institutionsgrund er plantet nogle rækker med sargentsæble.

Du er velkommen til at kontakte Verdensmål Centeret for at høre, om du muligvis selv får udsigt til flere træer, og ellers gå ind på kommunens hjemmeside under Politik og se referatet fra kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2022. Her er et kort med de arealer, som er i spil. Du kan også se kortet her.

Ring til Verdensmål Centeret på: 43 62 20 15 eller send en mail til albertslund@verdensmålcenter.dk hvis du har spørgsmål.

 

 

Scroll to Top