Biotopia

Vi vil skabe 10% mere natur i Albertslund og ”Biotopia” er drømmen om mere natur i byen gjort virkeligt

Midt i Birkelundparken finder du Biotopia der er byens centrum for biodiversitet. Det er en biodiversitets-perle med masser af natur og liv. Herfra demonstrerer, inspirerer og formidler vi til borgere, skoleelever og foreninger.

I Biotopia skaber vi en rig, varieret og robust natur. Vi skal nemlig have 10% mere natur i vores by. De enkelte tiltag i Biotopia viser muligheder, som vi håber vil inspirere dig til også at skabe en rig natur, der hvor du bor.

Vi startede på Biotopia i 2017, og stedet udvikler sig over årene. Vi er hele tiden i gang med nye projekter, så hvis du synes, det roder, er det fordi, der er noget nyt spændende på vej. Gå en tur rundt i Biotopia, oplev naturen og læs skiltene. Hvert lille sted i Biotopia skaber biodiversitet – altså en rigere natur til os alle.

Udvikling af Biotopia er gjort muligt gennem økonomisk støtte fra Friluftsrådet og hjælp fra frivillige.

Hvad sker der i Biotopia?

Vi har mange arrangementer om natur, biodiversitet og klima, som vi formidler fra Biotopia - vores biodiversitets eksperimentarium. Vi formidler både til borgergrupper og til de omkringliggende fire folkeskoler. Er I en gruppe, der gerne vil have en rundvisning, så kontakt Verdensmål Centeret på mail: povl@verdensmålcenter.dk eller på 4362 2015. Vil du modtage et nyhedsbreve om 10% mere natur, så benyt samme mail.

Den første onsdag i måneden fra april til november kl. 10-12 skaber Kulturøkologisk Forening mere liv i Biotopia. Kom og vær med. Vi tager gerne en snak og viser rundt i Biotopia.

Hvad kan jeg finde i Biotopia?

I "spisekammeret" vokser urter hjemmehørende i dansk natur fx blåhat, kællingetand, slangehoved og hvid okseøje. Her er blomstring hele sæsonen og vilde bier bor i jorden. Det øverste lag græs og jord er fjernet, og planterne lever i brugt sandkassesand og grus. Det giver et næringsfattigt levested, hvor blomsterne trives bedre i konkurrencen mod græs.

Insekthoteller er steder hvor insekter kan finde ly. Det kan fx være i træstammer og mellem kvas, potteskår, bambuspinde og tagsten. I Biotopia finder du forskellige store insekthoteller af dødt ved - altså gammelt træ.

Vedmuren er bygget af brænde med jord imellem.  Det er et godt levested for insekter, jordboende bier og svampe. Store sten i vedmuren holder på varmen, så miljøet her bliver varmere end andre steder. Det giver et særligt levested for insekter, svampe og bakterier.

Kvashegnet giver ly og mad til mange forskellige svampe og dyr, f.eks. pindsvin og jordhumlebier. Mange skoleklasser hjælper med at klippe grene til kvashegnet og går trampture, så kvasbunken kan rumme endnu mere kvas.

Brændenældebedet er levested for sommerfuglelarver fx nældens takvinge og dagpåfugleøje. Hold øje med larverne i vores brændenældebed, der er hvert år et mylder af liv. Brændenælder er den art, som langt de fleste sommerfugle foretrækker at lægge sine æg på.

Højene skaber hver især forskellige levesteder: En stamme-høj hvor svampe trives. En stenhøj til vilde planter. En kalkstenhøj med kalkelskende vilde planter, som vil tiltrække nye arter af insekter. Det er planen at lave mange flere forskellige høje i området, som forskellige levesteder.

Store sten og stenbunker giver skjulesteder, fordi der er masse af mellemrum mellem stenene hvor insekter, edderkopper og padder kan gemme sig. Stenene holder på varmen og varmer jorden op omkring sig. Det giver et særligt levested og mulighed for overvintring.

I frugtlunden finder du både spiseæbler og eksotiske arter som pærekvæde, japankæde, surbær og morbær. Aller arterne har frugt, der er gode for dyrelivet. Æbletræer er gamle kulturplanter og med tiden vil revner i barken give ekstra biologisk værdi.

Skovhaven udnytter pladsen under æbletræerne med afgrøder i flere lag. Skovjordbær og skovmærke er gode som bunddække og smager skønt. Kvan, løvstikke og rabarber vokser op under æbletræerne sammen med Sankt Hans urt, hvis blade er spiselige og den blomstrer langt ind i oktober til gavn for årets sene insekter.  Stikkelsbærkiwi klatrer op ad træerne og sætter lækre frugter. Rødkløver tilfører kvælstof til jorden og nektar til bier.

I vildrosehegnet finder du 10 forskellige arter af vilde roser bl.a. hunderose, æblerose og kanelrose. Når vildroserne springer ud, er der masser af mad til sommerfugle og humlebier. Tornede buske giver gode og trygge levesteder for fugle.

Buske for biodiversitet. Tørst og kvalkved er små træer på størrelse med buske, som er gode for fugle og insekter. Citronsommerfuglen er afhængig af tørst til at lægge sine æg på.

oplevelsesstien kan du finde klaplåger og læse om kredsløb, biodiversitet, jord, geologi, nedbrydning, død og meget mere. Læs fx om ”Landet for længe siden”, om ”Træernes hemmelige liv” og om ”Svampen, nedbrydernes konge.”

Oplevelsesstien er blevet udvidet med en sti bag Svinepytten, her kan du finde rådneburet. I rådneburet kan naturens gang og nedbrydning af ådsler opleves helt tæt på.

Store træer. Du finder tre egetræer af den hjemmehørende art stilk-eg og også en ungarsk eg som pga. klimaændringer måske er ved at indvandre sydfra. Vi har plantet to tarmvridrøn, som er hjemmehørende og med masser af liv tilknyttet. Træet ses sjældent vildtvoksende i Danmark. Under egetræerne er plantet blåhat, krybende læbeløs, skovjordbær og skovmærke.

Verdensmållunden er 17 forskellige arter af danske træer der står i en cirkel og repræsenterer de 17 verdensmål. Find dit favorittræ og se, om du fx kan kende forskel på bøg, avnbøg og eg.

Svinepytten opsamler vand, når det regner. Så bliver stier og p-pladser ikke oversvømmede og vandet er til gavn for dyrelivet. Der er plantet hjemmehørende vandplanter på kokosmåtter langs bassinkanten. Skrænterne har ikke fået lagt muld på med græs, så med tiden vil der vokse mange flere hjemmehørende arter frem omkring søen - og ikke kun græs.

Foto fra august 2021 hvor bassinet i Svinepytten er anlagt sammen med de første temahøje i Biotopia

 

Her kan du udskrive foldere om Biotopia og om hvad du selv kan gøre i din have, på fællesarealer eller på din altan for mere natur nu

  • Folder om Biotopia finder du her og hvis du vil downloade den til udprint (fold det udskrevne A4-ark på midten), så skal du klikke her
  • Vil du udskrive en blomsterjagt så klik her (fold dit udskrevne A4-ark på midten to gange).
  • En folder om 10 veje til mere natur i haven finder du her
  • Vil du gøre din altan grøn og fuld af liv så find din folder her
Scroll to Top