Generationslund

Generationslunden er plantet af flere generationer - små og store borgere - sammen.

Generationslunden er en gave fra bedsteforældrene til deres børnebørn - og resten af byens børn. Den viser en løsning på biodiversitets- og klimakrisen. For med Generationslunden skaber vi mere natur og biodiversitet samtidig med at træerne gavner klimaet ved at binde CO2 fra atmosfæren.

Generationslunden er blevet til med midler fra Velux-fonden i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og Albertslund Verdensmål Center.

Tak til alle, der var med til at plante Generationslunden. Og tak til alle jer, som passer på området. Generationslunden er indhegnet for at holde rådyr og harer ude. Du må gerne have din hund med, men området er ikke en hundeløbegård.

Generationslunden blev plantet i november 2021 af borgere, børn og besøgende i Albertslund. Træerne ser ud til at trives, men der går ca. tre år før de store træer har etableret sig med et godt rodnet. Det er kun få træer, som er døde, for de står godt beskyttet i læ af de gamle træer langs stien.

Fotoet herunder er fra juni 2022, hvor træerne har fået blade på grenene. Det er en gruppe af store fuglekirsebærtræer, et skovæbletræ yderst til højre og en masse små vinterege-træer i græsset.

Man kan se Børnefestugens mange telte i baggrunden.

Hvilke træer?

Vi har plantet fem forskellige slags træer og seks forskellige slags buske. I alt 472 træer, 410 buske. Og så er der gjort plads til at flere træer kan komme af sig selv gennem det, der hedder naturlig tilgroning eller fri succession. Vi skønner at successionen kommer med yderligere 895 træer. Altså i alt 1.777 træer for fremtiden i vores fælles Generationslund.

Seks skilte ved Generationslunden fortæller mere om de plantede træerne og om de verdensmål vi har valgt at fremhæve i projektet.

Du kan læse de seks skiltetekster her:

Vi har plantet AVNBØG

Avnbøg er slet ikke i familie med bøgetræet, men med
hassel. Den vokser hurtigt og er derfor virkelig effektiv til at
binde CO2 fra atmosfæren. Den kan sagtens tåle at blive
klippet, så du kan plante den som hæk.
Husk at beholde grenafklippet i haven under hækken og i
bede. En have kan oplagre meget CO2 i både levende og
døde træer og grene. De bliver med tiden til jord, og på den
måde lagrer du kulstoffet i mange år.

Om verdensmålet 13 - KLIMA
Træer og buske opsuger det overskud af kulstof - CO2 - vi
har i atmosfæren.
Kulstof i atmosfæren stammer fra afbrænding af olie, kul og
gas. Det er det kulstof, der holder på solens stråler og
opvarmer atmosfæren.
Træer og buske fjerner kulstoffet fra atmosfæren og lægger
det på ’lager’ i stammen, grene og rødder.
Hvis vi alle planter træer og buske laver vi et stort lager af
kulstof, er det hjælper mod klimaforandringer.

 

Vi har plantet FUGLEKIRSEBÆR

Fuglekirsebær er et træ med mange muligheder og et godt træ i byen, der ikke bliver enormt højt.

  • Fuglekirsebær giver ly og mad til byens fugle
  • Blomsterne dufter godt og tiltrækker bier og andre insekter
  • Egern og mus åbner kirsebærstenene for at få fat i det næringsrige frø indeni
  • Man poder andre frugttræer på stammer af fuglekirsebær
  • Træet er værdifuldt til møbler.

Plant fuglekirsebær i din have og drop de japanske kirsebærtræer – de bidrager meget lidt til biodiversiteten og hører slet ikke til i den danske natur.

Verdensmål 11 - BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

I Albertslund skal vi have 10% mere natur.

De mange funktioner ved fuglekirsebærtræet er symbol på, at vi skal gentænke vores livsstil i byen, så vi lever i samspil med naturen og ikke adskilt fra den.

Hvis vi alle lever lidt mere bæredygtigt og bakker op om bæredygtighed lokalt, vil vi hjælpe både naturen og os selv.

 

Vi har plantet NAVR

Navr er et sejt træ, der tåler beskæring.

Den vokser godt både i skygge og i blæsende områder, hvor andre skovtræer ikke trives så godt. Du kan plante navr som hæk, da den både vokser hurtigt og kan klippes med en hækkeklipper.

Navr har mange sidegrene og kendes på dens vingede grene.

I denne nye skov er plantet anemoner, der lever i synergi med træerne, som vi ønsker at leve i synergi på kloden og give det tilbage til naturen, som vi forbruger.

Om verdensmål 4 - KVALITETSUDDANNELSE

Både børn og træer er vores vigtigste kort i en usikker fremtid. Dem skal vi satse på.

Alle unge skal have en uddannelse, hvor de blandt andet bliver klogere på udfordringerne med biodiversitet og klima. Det er vores børn, der skal sikre planetens fremtid, og det er vores børn, som kommer til at mærke følgerne af klima- og biodiversitetskrisen.

De skal have den nødvendige viden til at løse problemerne.

 

Vi har plantet VINTER-EG

Eg er det træ i Danmark, der lever længst. Det er også det træ, hvor man kan tælle allerflest arter, som lever sammen med et træ.

Egen skaber altså rammerne for en masse biodiversitet som svampe, bakterier, insekter og dyr. Og så giver den noget fantastisk tømmer, man kan bygge møbler og huse ud af.

Om verdensmål 15 - LIVET PÅ LAND

Generationslunden er en biodiversitetslund til gavn for insekter, svampe og dyr. Lunden består af en blanding af træer og buske plantet i små grupper.

Træer i grupper hjælper hinanden, når deres rodnet vokser sammen under jorden. Rodnettet fra andre træer og buske er også vigtige hjælpere med hver sine særlige egenskaber.

Når man planter træer og buske i blandinger, styrker man fællesskabet og giver rum til en stor diversitet af arter både i jordbunden og i trækronerne.

 

Vi har plantet SKOVÆBLE og buske

I skovbrynet ud mod græsset står små træer og buske af tørst, hvidtjørn, skovhassel, benved, rød kornel, kvalkved og skovæble. I hver gruppe af træer er plantet et skovæbletræ som producerer sure æbler til dyrelivet fx pindsvin, fugle, hjorte og grævling.

Træer og buske er plantet, så der er god plads til naturlig tilgroning - og til trampestier. Så når træerne i fremtiden sætter frø, kommer der til at være endnu flere træer i Generationslunden.

De nye træer kommer helt af sig selv som selvsåede træer og buske. De kommer fordi naturens nedbrydning og genanvendelse af efterårets blade, er ressourcer til nye træer.

Verdensmål 12 - ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vores samfund skal gentænkes, så vi genanvender alle ressourcer. Inden vi forbruger skal vi altid have en løsning for at genanvende restprodukter - så bliver vores affald til en vigtig ressource.

I Generationslunden er der plads til, at den indbyggede cyklus i naturen laver brugte blade om til nye træer.

 

 

 

 

Scroll to Top