Alle Tiders Skov

En ny skov i skoven "Alle tiders Skov"

Børn og voksne i byen har plantet en ny skov i Vestskoven kaldet "Alle Tiders Skov". Skoven kan ses fra Herstedhøjes top og idéen er at vise, i hvilken rækkefølge træerne indvandrede til Danmark, efter at isen i sin tid trak sig tilbage.

Plantning af træer og buske startede i november 2022. Det er spejdere, skoleklasser og frivillige, som har plantet alle træerne. Det er små træer, som kun er 40-­60 cm høje, til gengæld er der 5.600 af dem, og det er mange. Så vi havde brug for al den hjælp fra byen, vi kunne få.

Vi inviterede til plantedage sammen med spejderne, hvor vi gjorde lidt mere ud af arrangementet med bål og hygge, så vi sammen fik skabt dette nye spændende skovområde.

Du finder arealet ved at gå ud af stien fra Naturcenter Herstedhøje mod nord. Når du drejer til venstre ned at grusstien inder boldbanerne, så kan du se de nyplantede små træer til højre et stykke nede ad stien og efter Prinsesselunden.

Projektet er gjort muligt gennem støtte fra Nordea-fonden, Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

4. klasse fra Lilleskolen plantede en masse træer og buske i Fremtidens Skov

Hvilke arter har vi plantet på Trætidslinjen og i Fremtidens Skov

Først kom birken, så kom fyrretræet, hassel, lind osv. ind til bøgen, der dominerer de danske skove i dag. Det hele startede omkring år 9000 før Kristi tidsregning. Klimaet blev varmere og isen fra den seneste istid slap sit greb i landet, derfor fik træerne muligheden for at brede sig sydfra til Danmark.

”Alle tiders skov” består dels af en Trætidslinje med 10 forskellige plantesamfund, som de indvandrede til Danmark og dels af plantningen ”Fremtidens Skov”, der viser den skov vi kan forvente vil trives i fremtidens klima i Danmark.

På Trætidslinjen har vi plantet i 10 forskellige plantesamfund, for at vise, hvordan skoven har set ud og udviklede sig gennem tiden - ikke bare de enkelte træer men hele skovsamfundet. Arten med fed skrift er den dominerende art i hvert plantesamfund.

 1. Dunbirk og dværgbirk
 2. Vortebirk, ene, røn
 3. Hæg og bævreasp
 4. Skovfyr og vintereg
 5. Stilkeg, hassel, rødel, storbladet elm
 6. Spidsløn, småbladet elm, navr
 7. Småbladet lind, ask, tørst, kristtorn
 8. Storbladet lind, ask, tørst, kristtorn
 9. Avnbøg, fuglekirsebær, alm. hvidtjørn
 10. Bøg og taks

De 10 trin på Trætidslinjen svarer til de fem tidsperioder, som forskere har fundet frem til nemlig:

 • Birke-fyrretiden (9300 - 7900 før Kr.)
 • Hasseltiden (7900 - 7000 før Kr.)
 • Ældre lindetid (7000 - 3900 før Kr.)
 • Yngre lindetid (3900 - 500 før Kr.)
 • Bøgetiden (500 – nu)

Pollenanalyser giver ny viden

Vores viden om forhistoriske skove stammer fra pollenanalyser. Pollenkorn fra de forskellige træer i datidens skove kan genfindes efter hundredtusinder af år i jorden. I moser finder man pollen og plantedele i lag, så man kan se skovens udvikling over tid.

Figuren her viser hvilke og hvor meget pollen, der har været i Danmark fra 9000 år før Kristi og frem til nutiden

Nutidens biodiversitetsskov er Fremtidens Skov

Men vi stopper ikke ved nutiden. Vi fortsætter ind i fremtiden og vise, hvordan fremtidens skov kan sammensættes, så den både skaber mest mulig biodiversitet og samtidig opsamler masser af CO2. Så vi har også plantet "Fremtidens Skov".

Her har vi plantet tre artssamfund A, B og C blandet mellem hinanden. C er plantet yderst, da dette artssamfund vil udvikle sig til et slags skovbryn i Fremtidens Skov.

A: Stilkeg, avnbøg, vortebirk, skovæble, fuglekirsebær og tørst

B: Småbladet lind, storbladet elm, kristtorn, kvalkved, hvidtjørn og spidsløn 

C: Hassel, benved, rødel, hæg, hyld, dunet gedeblad og solbær

Træer trives sammen

Grunden til vi planter træerne tæt sammen og i plantesamfund er, at de derved kan styrke hinandens vækst. De forskellige arter hjælper ikke kun sin egen art, men skaber gode levesteder for andre arter. I et naturlig plantesamfund trives forskellige arter side om side. Hvis et plantesamfund er domineret af en enkelt art, betyder det ofte, at der er noget galt i jorden, at den fx er for næringsrig, er fyldt med gift eller ødelagt på anden vis fx pga. dræning eller tryk fra store maskiner.

Udskriv materialet om Alle Tiders Skov her eller udskriv materialet som A5-folder her (udskriv på begge sider og fold på midten).

Se hvem der har plantet de 5.600 træer

1.t fra Herstedøster Skole

 

3. klasse fra Herstedøster Skole

 

7.f fra Herstedøster Skole

 

2.d fra Herstedøster Skole

 

2.e fra Herstedøster Skole

 

 

Albertslundspejderne plantede og lavede snobrød over bål til de frivillige

 

Frivillige planter træer

 

Kulturøkologisk Forening

 

Albertslund Verdensmål Center

 

Unge fra Gadehavegård

 

Ingeniører fra Spangenberg & Madsen

 

Mandegruppe fra København

 

Mandegruppe fra Glostrup

 

Det røde felt viser, hvor vi har plantet Alle Tiders Skov

 

 

Arealet var før en græsmark med meget lidt biodiversitet - her Almindelig Blåfugl på en tidsel

Scroll to Top